Goiko Grill - Can de Segalar

$ • Burgers

3.8 (75)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Carrer De Can Segalar, Barcelona, Spain, Catalunya 08014    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Entrantes
Bowls
Burgers
Para Peques
Postres
Vinos y Cervezas
Bebidas
Opciones extras