El Falafel (Bristo Place)

$ • Burgers • Halal

3.8 (33)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Elfalafel, Edinburgh, Scotland EH1 1BZ    Thông tin thêm

Mở cửa vào 2:00 PM
Most Popular
Wraps and Pitta's
Burgers
Mains
Sides