Delitraiteur - Drève

$$ • Épicerie

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Drève Richelle 156, 1410 Waterloo, Belgique, Wallonie 1410    Thông tin thêm

Mở cửa vào 11:00 AM
Phiếu giảm giá đồ ăn
Chấp nhận Thẻ Ticket Restaurant®
Plateaux
Comfort food
Healthy Food
Sandwiches
Sweets
Drink