El Falafel (Bristo Place)

$ • Burgers • Halal

3.7 (35)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Elfalafel, Edinburgh, Scotland EH1 1BZ    Thông tin thêm

Mở cửa vào Thứ Hai
Most Popular
Wraps and Pitta's
Burgers
Mains
Sides