Leon (Horseferry)

$ • Healthy • Fast Food • Vegetarian Friendly

4.3 (146)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Horseferry Rd, 25-27, London, England SW1P 2AA    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Allergen Disclaimer
Group Meal Deal
Nuggets
Grilled Wraps and Sourdough Burgers
Gluten Free Burgers
Big Hot Boxes, Served With Brown Rice And Fresh Slaw
Little Hot Boxes, Served With Brown Rice
Salads
Sides and Sharers
Childrens Menu
Bits in Between
Coffee with Organic Cow's Milk, Oat Milk, or Coconut Milk
Drinks