Mersea

$$ • Fish and Chips • Street Food • Healthy

3.8 (29)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

6 Rue Du Faubourg Montmartre, Paris, Île-de-France 75009    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Offres spéciales
Menus
À grignoter
Accompagnements et sauces maison
Desserts
Boissons
Bières
Vins blancs
Vins rouges
Vin rosé