Le Gossip

$$ • Sandwiches • Salads • Burgers

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

4 Quai Jules Guesde, Vitry-Sur-Seine, Île-de-France 94400    Thông tin thêm

Mở cửa vào 5:00 PM
Menus
Entrées
Salades
Waffles
Milkshakes
Boissons