Bo Bun 16

$$ • Vietnamese

4.2 (26)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

3 Rue Nicolo, 75016 Paris, France, Île-de-France 75016    Thông tin thêm

Mở cửa vào 12:00 PM
Starters
Plats
Sauces
Desserts
Boissons