The Joint Pizzeria

$$ • Pizza • Fast Food

4.4 (54)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

1219 Wharf St, Victoria, BC V8W 1T9    Thông tin thêm

Mở cửa vào 11:00 AM
Sides
Calzones
10'' Small Meat Pizzas
14'' Large Meat Pizzas
18'' Extra Large Meat Pizzas
10'' Small Vegetarian Pizzas
14'' Large Vegetarian Pizzas
18'' Extra Large Vegetarian Pizzas
Custom Pizzas
Drinks