Bomb Cafe

$ • Cafe • Breakfast and Brunch • Sandwiches

4.7 (90)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

229 Johnston St, Abbotsford, Victoria 3067    Thông tin thêm

Mở cửa vào Thứ Tư
All Day Breakfast
Breakfast Wraps, Rotis & Rolls
Lunch Wraps, Rotis & Rolls
Vegan
Burgers & Salads
Risotto & Pasta
Coffee & Hot Drinks
Cold Drinks
Single-Use Items