Los Compadres

$ • Mexican • New Mexican
35–45 (na) minuto
  • Lunch Combinations

Lunch Combinations

Lunch Combination A
Enchilada, taco, tostada, rice, and beans.
US$ 8.00
Lunch Combination B
Red chile burro, taco, tostada, rice, and beans.
US$ 8.00
Lunch Combination C
Green chile burro, enchilada, tostada, rice, and beans.
US$ 8.00
Lunch Combination D
Choice of chico chimi, rice, and beans.
US$ 8.00
Lunch Combination E
Chico Chimi, Rice and Beans
US$ 8.00
Lunch Combination F
Enchilada, taco, rice and beans.
US$ 7.00
Lunch Combination G
Taco, tostada, rice, and beans.
US$ 7.00
Lunch Combination H
Enchilada, tostada, rice, and beans.
US$ 7.00
Magdagdag ng mga item sa iyong cart at lalabas ang mga iyon dito.