Sammy's Halal Food - Greenwich Village

$ • Middle Eastern • Halal • Sandwiches
30–40 (na) minuto
  • Most Popular

  • Sandwiches

  • Platters

  • Drinks

Most Popular

Two Chicken Sandwiches
US$ 10.00
Two Lamb Sandwiches
US$ 10.00
Combo Over Rice
US$ 7.00
Chicken Over Rice
US$ 6.00
Fish Over Rice
US$ 6.00
Lamb Over Rice
US$ 6.00
Falafel Over Rice
US$ 6.00

Sandwiches

Chicken Sandwich
US$ 5.00
Lamb Sandwich
US$ 5.00
Falafel Sandwich
US$ 5.00
Hotdog Sandwich
US$ 2.00

Platters

Combo Over Rice
US$ 7.00
Chicken Over Rice
US$ 6.00
Lamb Over Rice
US$ 6.00
Fish Over Rice
US$ 6.00
Falafel Over Rice
US$ 6.00

Drinks

Gatorade
US$ 2.00
Snapple
US$ 2.00
Water
US$ 1.00
Soda
US$ 1.00
Magdagdag ng mga item sa iyong cart at lalabas ang mga iyon dito.