Chile Verde - Inglewood

$ • Mexican
Opens at 10:00 AM
  • Mexican Breakfast

  • Breakfast Burritos

Mexican Breakfast

Chorizo and Eggs
Served with rice, beans, and tortillas.
US$ 7.55
Machaca and Eggs
Served with rice, beans, and tortillas.
US$ 7.55
Huevos Rancheros
Served with rice, beans, and tortillas.
US$ 7.55

Breakfast Burritos

Chorizo and Eggs Burrito
US$ 6.95
Machaca and Eggs Burrito
US$ 6.95
Egg, Bean and Cheese Burrito
US$ 6.55
Magdagdag ng mga item sa iyong cart at lalabas ang mga iyon dito.