Freakyz Wings

$ • Wings • Bar Food
40–50 (na) minuto
  • Drinks

  • Any Time Breakfast

  • Entrees

  • Hamburgers

  • Hot Dogs

  • Wing Combos

  • Sides

  • Dessert

Drinks

Soda
US$ 2.00
Bottled Water
US$ 2.00

Any Time Breakfast

BLT
US$ 4.00
Bacon Bologna Sandwich
US$ 5.00
Bologna, Egg, and Cheese
US$ 4.00
Fried Bologna Sandwich
US$ 4.00
Bacon, Egg, and Cheese
US$ 4.00
Chicken and Pancakes
US$ 8.00

Entrees

Steak and Shrimp Fries
US$ 10.00
Steak Quesadilla
US$ 7.00
Beef Brick House
US$ 5.00
Ubos na
Chicken Quesadilla
US$ 5.00
Chicken Brick House
US$ 5.00
Ubos na

Hamburgers

Tae Burger
Beef patty, tender, lettuce, tomato, onion, and BBQ cheese.
US$ 6.00
Hamburger Combo
Served with french fries and drink.
US$ 8.00
Burger Only
US$ 5.00
Tae Burger combo
Beef patty, tender, lettuce, tomato, onion and BBQ cheese. Served with french fries and drink.
US$ 9.00
Cheese Burger Combo
Served with french fries and drink.
US$ 8.00
Burger with Drink
US$ 7.00

Hot Dogs

Plain Dog
US$ 1.00
Hot Dog with Chili
US$ 2.00

Wing Combos

Six Wings, Side, and Drink
US$ 8.00
Ten Wings with Okra and Drink
US$ 10.00
Three Tenders Wings
US$ 5.00
Chicken Nugget Basket Wings
Side and drink.
US$ 8.00
50 Winks
US$ 33.00
Ten Wings with Fries and Drink
US$ 10.00
Ten Wings Only
US$ 6.00
Three Tenders Wings Combo
US$ 8.00
Chicken Nugget Wings Combo
Served with french fries.
US$ 8.00

Sides

Seasoned Fries
US$ 2.00
Chilli Cheese Fries
US$ 4.00
Petros with Nacho Cheese
US$ 3.00
Fried Pickles
US$ 3.00
Okra
US$ 2.00
Five Mozzarella Sticks
US$ 5.00
Petros with Chili
US$ 5.00
Steak and Cheese Fries
US$ 7.00

Dessert

Fried Strawberry Cheesecake
US$ 4.00
Fried Caramel Cheesecake
US$ 4.00
Magdagdag ng mga item sa iyong cart at lalabas ang mga iyon dito.