Criollisimo

$ • Puerto Rican • American • Spanish
Opens on Monday
  • Most Popular

  • Mains

  • Seafood

  • Frituras‎

  • Desserts

  • Beverages

Most Popular

Arroz Con Gandules y Pernil Asado
Rice with green pigeon peas, and roasted pork.
US$ 9.00
Ubos na
Arroz, Habichuelas y Costilla
Rice, beans, and ribs.
US$ 12.00
Ubos na
Mofongo Relleno De Marisco
Mashed green plantain stuffed with seafood. Served with your choice of side.
US$ 20.00
Ubos na
Salmon en Salsa
Salmon in sauce. Served with your choice of side.
US$ 15.00
Ubos na
Arroz Blanco, Habichuelas, Bistec y Ensalada
White rice, beans, steak, and salad.
US$ 12.00
Ubos na

Mains

Arroz, Habichuelas y Chuleta Frita
Rice, beans, and fried pork chop.
US$ 10.00
Ubos na
Arroz, Habichuelas y Pollo Asado
Rice, beans, and baked chicken.
US$ 9.00
Ubos na
Arroz, Habichuelas y Carne Frita
Rice, beans, and fried pork.
US$ 9.00
Ubos na
Arroz con Gandules y Pernil Asado
Rice with green pigeon peas and roasted pork.
US$ 9.00
Ubos na
Rice, Beans, and Chicken Stew
US$ 10.00
Ubos na
Arroz Blanco, Habichuelas, Bistec y Ensalada
White rice, beans, steak, and salad.
US$ 12.00
Ubos na
Arroz, Habichuelas y Costillas
Rice, beans, and ribs.
US$ 11.00
Ubos na
Arroz, Habichuelas y Carne Mechada
Rice, beans, and pot roast.
US$ 12.00
Ubos na
Vianda/Verduras Con Bacalao
Yams roots and cod fish.
US$ 12.00
Ubos na
Arroz, Habichuelas y Carne Guisada
Rice,‎ beans, and beef stew.
US$ 12.00
Ubos na
Plantanas Maduros (6)
Sweet Plantains 6 piece
US$ 4.00
Ubos na
Tostones con Ajo (6)
Fried Green Plantains w/ Garlic - 6 piece
US$ 4.00
Ubos na
Ensalada Verde
US$ 3.00
Ubos na

Seafood

Ensalada De Bacalao Con Verduras (Cod Fish Salad w...
Served with your choice of side.
US$ 12.00
Ubos na
Salmon en Salsa
Salmon in sauce. Served with your choice of side.
US$ 15.00
Ubos na
Ensalada De Pulpo (Octopus Salad)
Served with your choice of side.
US$ 15.00
Ubos na
Ensalada De Camarones (Shrimp‎ Salad)
Served with your choice of side.
US$ 16.00
Ubos na
Ensalada De Mariscos (Seafood Salad)
Octopus and shrimp. Served with your choice of side.
US$ 26.00
Ubos na
Mofongo Sencillo
US$ 7.00
Ubos na
Mofongo Relleno
US$ 20.00
Ubos na

Frituras‎

Beef Turnover
US$ 3.00
Ubos na
Pizza Turnover
US$ 3.50
Ubos na
Potato Balls Stuffed with Meat
US$ 3.50
Ubos na
Yuca W/ Garlic
US$ 5.00
Ubos na
Jamaican Patties
US$ 3.50
Ubos na
Sweet Plantains
Six pieces.
US$ 4.00
Ubos na
Fried Green Plantains with Garlic
Six pieces.
US$ 5.00
Ubos na

Desserts

Flan De Vainilla O Queso
Cheese‎ or vanilla custard.
US$ 3.00
Ubos na
Tres Leche Cake
US$ 3.00
Ubos na

Beverages

Water
US$ 1.00
Ubos na
Sodas
US$ 1.50
Ubos na
Tropicana
US$ 2.00
Ubos na
Goya Juices
US$ 2.00
Ubos na
Snapple
US$ 2.00
Ubos na
Aloe Vera
US$ 2.00
Ubos na
Coconut Drink
US$ 2.00
Ubos na
V8 Splash
US$ 2.00
Ubos na
Tropicana
US$ 2.00
Ubos na
Twister
US$ 2.00
Ubos na
Magdagdag ng mga item sa iyong cart at lalabas ang mga iyon dito.