Babushka Pierogies

$$ • Polish • Chicken
Opens at 7:00 PM
  • Pierogies

  • Beverages

  • Mains

Pierogies

4 Potato Cheddar Pierogies
Served with butter, onions, and sour cream
US$ 7.00
4 Samosarogies
Served with butter, onions, and sour cream
US$ 7.00
4 Potato Bacon Cheddar Pierogies
Served with butter, onions, and sour cream
US$ 7.00
4 Pepperoni Pizzarogies
Deep-fried pierogies served with marinara sauce.
US$ 7.00

Beverages

Bottled Water
US$ 1.00
Russian Caravan Hot Tea
Smoky black tea
US$ 3.00

Mains

Kielbasa Bowl
Kielbasa, pork ribs, and sauerkraut, over mashed potatoes
US$ 9.00
Magdagdag ng mga item sa iyong cart at lalabas ang mga iyon dito.