Maghanap ng mga pagkaing gustong-gusto mo mula sa mga paboritong lokal na restaurant at chain.

Maghanap ng mga pagkaing gustong-gusto mo mula sa mga paboritong lokal na restaurant at chain.

Mag-tap para mag-order at magbayad gamit ang iyong Uber account.

Mag-tap para mag-order at magbayad gamit ang iyong Uber account.

Subaybayan ang iyong pagkain nang real-time mula sa restaurant papunta sa iyo.

Subaybayan ang iyong pagkain nang real-time mula sa restaurant papunta sa iyo.

Kunin ang app. Mag-order sa pamamagitan ng pag-tap.

I-download sa App StoreKunin ito sa Google Play
Kunin ang app. Mag-order sa pamamagitan ng pag-tap.

I-deliver ang inihahandog ng restaurant mo

Makipag-partner sa Uber Eats at makaranas ng bagong paraan para kumita ng pera, makakonekta sa mga bagong diner, at mag-deliver ng pagkain sa mga customer.

Magsimula

Mag-deliver sa Uber Eats

Mag-deliver sa Uber at kumita ayon sa sarii mong schedule. Depende sa iyong lungsod, maaari kang mag-deliver gamit ang iyong kotse, bisikleta, o scooter.

Magsimula