โดยเร็วที่สุด
Ten Penny
Opens at 11:00 AM
$$ • Traditional American • American