โดยเร็วที่สุด
Tony's Place Bar & Grille
Opens at 11:00 AM
$$ • Traditional American