โดยเร็วที่สุด
Ichiban Japanese Cuisine
Opens at 5:00 PM
$$ • Japanese