โดยเร็วที่สุด
ถึง

Kim's Tea House - Mission Bend

$ • Bubble Tea • Sandwiches • Juice and Smoothies
30 - 40 min