โดยเร็วที่สุด
ถึง

いいと eat

¥¥¥¥ • 寿司 • 日本料理
Opens on Thursday