Snarast möjligt
till

Haifa Grill

$$ • Mediterranean
30 - 40 min