Skip to content
Uber Eats Home
  1. United States
  2. Pho Dui Bo (Stoney Creek)

  Location and hours

  800 Queenston Road, Stoney Creek, ON L8G
  Sunday - Thursday
  11:00 AM - 08:49 PM
  Friday - Saturday
  11:00 AM - 09:50 PM
  Too far to deliver

  Pho Dui Bo (Stoney Creek)

  4.7 (200+ ratings) • Vietnamese • ¢
    •  More info
  800 Queenston Road, Stoney Creek, ON L8G
  Enter your address above to see fees, and delivery + pickup estimates.
  ¢ • Vietnamese • Noodles • Healthy • Allergy Friendly
  • Picked for you
   • 112. Hoành Thánh Chiên
    GHS 9.00
   • 343. Phở Gà
    GHS 9.80
   • 521. Pad Thái Tôm Và Gà
    GHS 14.95
   • 318. Phở Tái
    GHS 9.30
   • 334. Phở Chín
    GHS 9.30
  • Appetizers
   • 101. Chả Giò
    GHS 5.94
   • 103. Gỏi Cuỗn Nem Nướng
    GHS 5.94
   • 104. Gỏi Cuỗn Tôm và thit
    GHS 5.94
   • 106. Gỏi Cuỗn Tôm
    GHS 5.94
   • 108. Gỏi Xoài
    GHS 11.70
   • 108A. Gỏi Xoài Tôm
    GHS 13.50
   • 110. Breaded Shrimps
    GHS 8.60
   • 111. Deep Fried Dumplings ( chicken & pork)
    GHS 9.60
   • 112. Hoành Thánh Chiên
    GHS 9.00
   • 113. Mực Chiên
    GHS 14.70
   • 114. Crispy Chicken Wings
    GHS 13.50
   • 102. Gỏi Cuỗn Thịt Nướng
    GHS 5.94
   • 105. Gỏi Cuỗn Gà Nướng
    GHS 5.94
   • 107. Gỏi Cuỗn Bò Nướng
    GHS 6.45
   • 108B. Gỏi Xoài Bò
    GHS 13.50
   • 108C. Gỏi Xoài Gà
    GHS 13.50
  • Clear Noodle and Egg Noodle Soup
   • Spicy
    210. Hủ Tiếu Thái Lan
    GHS 11.70
   • 211. Hủ Tiếu Mỹ Tho Lấy Bánh Phở (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • 212. Hủ Tiếu Mỹ Tho (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • 213. Mì Đặc Biệt (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • 214. Hủ Tiếu Mì (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • Spicy
    215. Bún Bò Huế
    GHS 11.70
   • 218. Mì Hoành Thánh
    GHS 12.70
   • 222. Canh Chua Tôm
    GHS 15.99
   • 223. Canh Chua Gà
    GHS 15.99
   • 216. Bún Riêu
    GHS 12.70
   • 217. Hủ Tiếu Tôm
    GHS 12.70
   • 219. Súp Hoành Thánh ( No Noodle)
    GHS 12.70
   • 220. Bánh Canh Đồ Biển
    GHS 12.70
   • 221. Bánh Canh Gà
    GHS 12.70
  • Pho Beef and Chicken Rice Noodle Soup
   • 317. Phở Bò Viên, Gân
    GHS 9.30
   • 318. Phở Tái
    GHS 9.30
   • 323. Phở Tái Gân
    GHS 9.30
   • 324. Phở Tái Sách
    GHS 9.30
   • 325. Phở Tái Nạm Bò Viên
    GHS 9.30
   • 328. Phở Nạm
    GHS 9.30
   • 329. Phở Nạm Bò Viên
    GHS 9.30
   • 334. Phở Chín
    GHS 9.30
   • 342. Phở Dặc Biệt (Tái, Nạm, Gân, Sách, Bò Viên)
    GHS 9.80
   • 343. Phở Gà
    GHS 9.80
   • 345. Phở Tái Gà
    GHS 9.80
   • 316. Phở Không
    GHS 8.20
   • 319. Phở Tái Chín
    GHS 9.30
   • 320. Phở Tái Nạm
    GHS 9.30
   • 321. Phở Tái Bò Viên
    GHS 9.30
   • 322. Phở Tái Gầu
    GHS 9.30
   • 326. Phở Tái Nạm Gân
    GHS 9.30
   • 327. Phở Tái Nạm Sách
    GHS 9.30
   • 330. Phở Nạm Gầu
    GHS 9.30
   • 331. Phở Nạm Gân
    GHS 9.30
   • 332. Phở Nạm Sách
    GHS 9.30
   • 333. Phở Nạm Gân Sách
    GHS 9.30
   • 335. Phở Chín Bò Viên
    GHS 9.30
   • 336. Phở Chín Gầu
    GHS 9.30
   • 337. Phở Chín Gân
    GHS 9.30
   • 338. Phở Chín Sách
    GHS 9.30
   • 339. Phở Chín Gân Sách
    GHS 9.30
   • 340. Súp Bò Viên (Không Bánh Phở)
    GHS 9.30
   • 341. Phở Bò Viên
    GHS 9.30
   • 344. Phở Bò Gà (Tái, Nạm,gân, Sách, Bò Viên, Gà)
    GHS 9.80
   • 346. Phở Nạm Gà
    GHS 9.80
  • Rice Vermicelli Noodle
   • 445. Bún Chạo Tôm
    GHS 12.40
   • 446. Bún Chạo Tôm, Nem Nướng
    GHS 12.40
   • 448. Bún Thịt Nướng, Chả Giò
    GHS 12.94
   • 450. Bún Chả Giò, Gà Nướng
    GHS 12.94
   • Spicy
    452. Bún Bò Xào Xã Ớt
    GHS 13.60
   • 454. Bún Thịt Nướng, Nem Nướng
    GHS 12.94
   • 447. Bún Thịt Nướng, Chả Giò Bì
    GHS 12.94
   • 449. Bún Thịt Nướng, Bì
    GHS 12.94
   • 451. Bún Chả Giò
    GHS 12.94
   • 453. Bún Gà Nướng
    GHS 12.94
   • 455. Bún Chả Giò, Nem Nướng
    GHS 12.94
   • 456. Bún Nem Nướng
    GHS 12.94
   • Spicy
    457. Bún Bò Xào Xã Ớt, Chả Giò
    GHS 13.60
  • Steamed Rice Dishes
   • 458. Côm Sườn Nướng, Bì Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 464. Côm Sườn Nướng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 468. Côm Gà Nướng, Sườn Nướng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 469. Côm Thâp Cẩm (Sườn Nướng, Gà Nướng, Bì, Chả, Hột Gà Ỗp-la)
    GHS 14.34
   • 471. Côm Gà Nướng, Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 474. Côm Tôm Rim, Gà Nướng
    GHS 14.39
   • 475. Côm Tôm Rim, Sườn Nướng
    GHS 14.39
   • 476. Côm Tôm Càng Rim
    GHS 15.54
   • Spicy
    477. Côm Bò Xào Xã Ớt
    GHS 13.10
   • 478. Côm Tôm Xỗi Bô
    GHS 15.54
   • Spicy
    480. Côm Bò Và Tôm Xào Xã Ớt
    GHS 16.45
   • Spicy
    479. Côm Ếch Xỗi Bô
    GHS 15.95
   • 482. Côm Gà Nướng, Bò Nướng
    GHS 14.50
   • 459. Côm Sườn Nướng, Bì Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 460. Côm Sườn Nướng, Chả Trứng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 461. Côm Bì Chả Trứng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 462. Côm Sườn Nướng, Bì
    GHS 11.94
   • 463. Côm Sườn Nướng, Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 465. Côm Gà Nướng, Bì Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 466. Côm Gà Nướng, Bì Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • Spicy
    467. Côm Gà Nướng, Chả Trứng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • Spicy
    470. Côm Gà Nướng, Bì
    GHS 11.94
   • 472. Côm Gà Nướng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • Spicy
    473. Côm Gà Xào Xã Ớt
    GHS 14.39
   • 481. Côm Sườn Nướng, Bò Nướng
    GHS 14.50
  • Stir Fry - Các Món Xào & Côm Chiên
   • 500. Côm Chiên Cá Mặn
    GHS 14.39
   • Spicy
    501. Côm Chiên Gà Thái Lan
    GHS 14.39
   • Spicy
    502. Côm Chiên Tôm Thái Lan
    GHS 14.39
   • 503. Côm Chiên Đặc Biệt
    GHS 14.39
   • 504. Mì Xào Dòn Đồ Biển Thâp Cẩm
    GHS 14.39
   • 505. Mì Xào Dòn Tôm Và Rau Cải
    GHS 14.39
   • 506. Mì Xào Dòn Bò Và Rau Cải
    GHS 14.39
   • 507. Hủ Tiếu Xào Đồ Biển Thâp Cẩm Áp Chảo
    GHS 14.39
   • 509. Hủ Tiếu Xào Bò Rau Cải Áp Chảo
    GHS 14.39
   • 510. Hủ Tiếu Xào Tôm, Gà, Rau Cả
    GHS 14.39
   • Spicy
    511. Gà Xào Hột Điều, Ớt Xanh, Ớt Đỏ, Khỗm
    GHS 14.39
   • Spicy
    512. Bò Xào Tiêu, Củ Hành, Ớt Xanh, Ớt Đỏ
    GHS 15.54
   • 514. Côm Cà Tím Xào Tôm
    GHS 14.39
   • 515. Côm Cà Tím Xào Tôm Và Gà
    GHS 14.39
   • 516. Côm Nấm Xào Gà
    GHS 14.39
   • 517. Côm Nấm Xào Tôm
    GHS 14.39
   • Spicy
    520. Côm Gà Xào Càri
    GHS 14.95
   • Spicy
    520A. Côm Gà Xào Càri Và Măng, Cà Tím, Bông Cải
    GHS 15.50
   • Spicy
    521. Pad Thái Tôm Và Gà
    GHS 14.95
   • Spicy
    522A. Pad Thái Bò
    GHS 14.95
   • Spicy
    523. Bún Xào Tôm Và Xá Xíu (Singapore)
    GHS 14.95
   • Spicy
    524. Bún Xào Gà Và Xá Xíu (Singapore)
    GHS 14.95
   • Spicy
    525. Mì Udon Xào Tôm Gà Ớt Xanh Đỏ, Bok Choy
    GHS 14.95
   • 508. Hủ Tiếu Xào Tôm, Rau Cải Áp Chảo
    GHS 14.39
   • 513. Côm Cà Tím Xào Gà
    GHS 14.39
   • 518. Côm Nấm Xào Tôm Và Gà
    GHS 14.39
   • 519. Côm Bò Lúc Lắc
    GHS 15.54
   • Spicy
    522. Pad Thái Đồ Biển
    GHS 14.95
  • Vegetarian
   • Spicy
    600. Đâu Hủ Xào Xã Ớt Và Bông Cải
    GHS 13.95
   • 603. Hủ Tiếu Chay
    GHS 11.60
   • 604. Côm Chiên Chay Xào Đâu Hủ
    GHS 13.95
   • 605. Phở Chay
    GHS 11.60
   • 606. Hủ Tiếu Xào Chay
    GHS 13.95
   • spicy and vegetarian.
    609. Pad Thái Chay
    GHS 13.95
   • 601. Chả Giò Chay
    GHS 5.70
   • 602. Gỏi Cuỗn Chay
    GHS 5.70
   • Spicy
    607. Côm Cà Tím Xào Đâu Hủ
    GHS 13.95
   • 608. Côm Bông Cải Xào Nấm & Xào Đâu Hủ
    GHS 13.95
   • 610. Canh Chua Chay
    GHS 14.70
   • 611. Bún Chả Giò Chay
    GHS 11.10
   • Spicy
    612. Côm Đâu Hủ Xào Càri Và Măng, Cà Tím, Bông Cải
    GHS 14.95
  • Fruit Milkshakes
   • 806. Sinh Tỗ Xoài
    GHS 5.95
   • 798. Sinh Tỗ Dừa
    GHS 5.95
   • 799. Sinh Tỗ Mãng Cầu
    GHS 5.95
   • 800. Sinh Tỗ Sầu Riêng
    GHS 5.95
   • 801. Sinh Tỗ Mít
    GHS 5.95
   • 802. Sinh Tỗ Cà Rỗt
    GHS 5.95
   • 804. Sinh Tỗ Cà Chua
    GHS 5.95
   • 805. Sinh Tỗ Bô
    GHS 5.95
   • 808. Sinh Tỗ Sa-bô-chê
    GHS 5.95
   • 809. Sinh Tỗ Dâu
    GHS 5.95
  • Beverages
   • 777. Green Milk Tea With Tapioca Pearls
    GHS 5.95
   • 778. Coffee With Condensed Milk
    GHS 5.70
   • 785. Sođa Chanh Tưôi
    GHS 5.30
   • 794. Chè Ba Màu
    GHS 6.60
   • Cafe Frappe
    GHS 6.95
   • Matcha Frappe
    GHS 6.95
   • 777. Lychee Jelly
    GHS 5.95
   • 779. Coffee Without Condensed Milk
    GHS 5.40
   • 780. Grass Jelly and Soya Bean
    GHS 2.70
   • 781. Iced Tea
    GHS 2.70
   • 782. Soft Drinks
    GHS 2.25
   • 783. Nước Đá Chanh Tưôi
    GHS 5.30
   • 784. Nước Đá Chanh Muỗi
    GHS 5.30
   • 786. Sođa Chanh Muỗi
    GHS 5.30
   • 787. Sođa Sữa Hột Gà
    GHS 5.30
   • 788. Sođa Xí Muội
    GHS 5.30
   • 790. Nhãn Nhục
    GHS 5.30
   • 791. Thạch Chè
    GHS 5.30
   • 792. Thạch Nhãn
    GHS 5.30
   • 793. Sưông Sa Hột Lựu
    GHS 6.50
   • 797. Dừa Xiêm
    GHS 5.30
  • Desserts
   • 913. Kem Dâu
    GHS 5.10
   • 917. Kem Xoài
    GHS 5.10
   • 918. Kem Đậu Đỏ
    GHS 5.10
  • Favourites
   • 101. Chả Giò
    GHS 5.94
   • 106. Gỏi Cuỗn Tôm
    GHS 4.56
   • 108. Gỏi Xoài
    GHS 11.70
   • 521. Pad Thái Tôm Và Gà
    GHS 14.39
   • 482. Côm Gà Nướng, Bò Nướng
    GHS 14.50
  Spend CA$15, Save CA$3