Skip to content
Uber Eats Home
  1. United States
  2. Pho Dui Bo (Stoney Creek)

  Pho Dui Bo (Stoney Creek) Menu and Delivery in Hamilton

  Location and hours

  800 Queenston Road, Stoney Creek, ON L8G
  Sunday - Thursday
  11:00 AM - 08:49 PM
  Friday - Saturday
  11:00 AM - 09:50 PM
  Too far to deliver

  Pho Dui Bo (Stoney Creek)

  4.7 (200+ ratings) • Vietnamese • ¢
    •  More info
  800 Queenston Road, Stoney Creek, ON L8G
  Enter your address above to see fees, and delivery + pickup estimates.
  ¢ • Vietnamese • Noodles • Healthy • Allergy Friendly
  • Picked for you
   • 112. Hoành Thánh Chiên
    GHS 9.00
   • 343. Phở Gà
    GHS 9.80
   • 521. Pad Thái Tôm Và Gà
    GHS 14.95
   • 318. Phở Tái
    GHS 9.30
   • 334. Phở Chín
    GHS 9.30
  • Appetizers
   • 101. Chả Giò
    GHS 5.94
   • 103. Gỏi Cuỗn Nem Nướng
    GHS 5.94
   • 104. Gỏi Cuỗn Tôm và thit
    GHS 5.94
   • 106. Gỏi Cuỗn Tôm
    GHS 5.94
   • 108. Gỏi Xoài
    GHS 11.70
   • 108A. Gỏi Xoài Tôm
    GHS 13.50
   • 110. Breaded Shrimps
    GHS 8.60
   • 111. Deep Fried Dumplings ( chicken & pork)
    GHS 9.60
   • 112. Hoành Thánh Chiên
    GHS 9.00
   • 113. Mực Chiên
    GHS 14.70
   • 114. Crispy Chicken Wings
    GHS 13.50
   • 102. Gỏi Cuỗn Thịt Nướng
    GHS 5.94
   • 105. Gỏi Cuỗn Gà Nướng
    GHS 5.94
   • 107. Gỏi Cuỗn Bò Nướng
    GHS 6.45
   • 108B. Gỏi Xoài Bò
    GHS 13.50
   • 108C. Gỏi Xoài Gà
    GHS 13.50
  • Clear Noodle and Egg Noodle Soup
   • Spicy
    210. Hủ Tiếu Thái Lan
    GHS 11.70
   • 211. Hủ Tiếu Mỹ Tho Lấy Bánh Phở (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • 212. Hủ Tiếu Mỹ Tho (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • 213. Mì Đặc Biệt (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • 214. Hủ Tiếu Mì (Khô Hoặc Nước)
    GHS 11.70
   • Spicy
    215. Bún Bò Huế
    GHS 11.70
   • 218. Mì Hoành Thánh
    GHS 12.70
   • 222. Canh Chua Tôm
    GHS 15.99
   • 223. Canh Chua Gà
    GHS 15.99
   • 216. Bún Riêu
    GHS 12.70
   • 217. Hủ Tiếu Tôm
    GHS 12.70
   • 219. Súp Hoành Thánh ( No Noodle)
    GHS 12.70
   • 220. Bánh Canh Đồ Biển
    GHS 12.70
   • 221. Bánh Canh Gà
    GHS 12.70
  • Pho Beef and Chicken Rice Noodle Soup
   • 317. Phở Bò Viên, Gân
    GHS 9.30
   • 318. Phở Tái
    GHS 9.30
   • 323. Phở Tái Gân
    GHS 9.30
   • 324. Phở Tái Sách
    GHS 9.30
   • 325. Phở Tái Nạm Bò Viên
    GHS 9.30
   • 328. Phở Nạm
    GHS 9.30
   • 329. Phở Nạm Bò Viên
    GHS 9.30
   • 334. Phở Chín
    GHS 9.30
   • 342. Phở Dặc Biệt (Tái, Nạm, Gân, Sách, Bò Viên)
    GHS 9.80
   • 343. Phở Gà
    GHS 9.80
   • 345. Phở Tái Gà
    GHS 9.80
   • 316. Phở Không
    GHS 8.20
   • 319. Phở Tái Chín
    GHS 9.30
   • 320. Phở Tái Nạm
    GHS 9.30
   • 321. Phở Tái Bò Viên
    GHS 9.30
   • 322. Phở Tái Gầu
    GHS 9.30
   • 326. Phở Tái Nạm Gân
    GHS 9.30
   • 327. Phở Tái Nạm Sách
    GHS 9.30
   • 330. Phở Nạm Gầu
    GHS 9.30
   • 331. Phở Nạm Gân
    GHS 9.30
   • 332. Phở Nạm Sách
    GHS 9.30
   • 333. Phở Nạm Gân Sách
    GHS 9.30
   • 335. Phở Chín Bò Viên
    GHS 9.30
   • 336. Phở Chín Gầu
    GHS 9.30
   • 337. Phở Chín Gân
    GHS 9.30
   • 338. Phở Chín Sách
    GHS 9.30
   • 339. Phở Chín Gân Sách
    GHS 9.30
   • 340. Súp Bò Viên (Không Bánh Phở)
    GHS 9.30
   • 341. Phở Bò Viên
    GHS 9.30
   • 344. Phở Bò Gà (Tái, Nạm,gân, Sách, Bò Viên, Gà)
    GHS 9.80
   • 346. Phở Nạm Gà
    GHS 9.80
  • Rice Vermicelli Noodle
   • 445. Bún Chạo Tôm
    GHS 12.40
   • 446. Bún Chạo Tôm, Nem Nướng
    GHS 12.40
   • 448. Bún Thịt Nướng, Chả Giò
    GHS 12.94
   • 450. Bún Chả Giò, Gà Nướng
    GHS 12.94
   • Spicy
    452. Bún Bò Xào Xã Ớt
    GHS 13.60
   • 454. Bún Thịt Nướng, Nem Nướng
    GHS 12.94
   • 447. Bún Thịt Nướng, Chả Giò Bì
    GHS 12.94
   • 449. Bún Thịt Nướng, Bì
    GHS 12.94
   • 451. Bún Chả Giò
    GHS 12.94
   • 453. Bún Gà Nướng
    GHS 12.94
   • 455. Bún Chả Giò, Nem Nướng
    GHS 12.94
   • 456. Bún Nem Nướng
    GHS 12.94
   • Spicy
    457. Bún Bò Xào Xã Ớt, Chả Giò
    GHS 13.60
  • Steamed Rice Dishes
   • 458. Côm Sườn Nướng, Bì Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 464. Côm Sườn Nướng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 468. Côm Gà Nướng, Sườn Nướng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 469. Côm Thâp Cẩm (Sườn Nướng, Gà Nướng, Bì, Chả, Hột Gà Ỗp-la)
    GHS 14.34
   • 471. Côm Gà Nướng, Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 474. Côm Tôm Rim, Gà Nướng
    GHS 14.39
   • 475. Côm Tôm Rim, Sườn Nướng
    GHS 14.39
   • 476. Côm Tôm Càng Rim
    GHS 15.54
   • Spicy
    477. Côm Bò Xào Xã Ớt
    GHS 13.10
   • 478. Côm Tôm Xỗi Bô
    GHS 15.54
   • Spicy
    480. Côm Bò Và Tôm Xào Xã Ớt
    GHS 16.45
   • Spicy
    479. Côm Ếch Xỗi Bô
    GHS 15.95
   • 482. Côm Gà Nướng, Bò Nướng
    GHS 14.50
   • 459. Côm Sườn Nướng, Bì Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 460. Côm Sườn Nướng, Chả Trứng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 461. Côm Bì Chả Trứng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • 462. Côm Sườn Nướng, Bì
    GHS 11.94
   • 463. Côm Sườn Nướng, Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 465. Côm Gà Nướng, Bì Chả Trứng
    GHS 11.94
   • 466. Côm Gà Nướng, Bì Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • Spicy
    467. Côm Gà Nướng, Chả Trứng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • Spicy
    470. Côm Gà Nướng, Bì
    GHS 11.94
   • 472. Côm Gà Nướng, Hột Gà Ỗp-la
    GHS 11.94
   • Spicy
    473. Côm Gà Xào Xã Ớt
    GHS 14.39
   • 481. Côm Sườn Nướng, Bò Nướng
    GHS 14.50
  • Stir Fry - Các Món Xào & Côm Chiên
   • 500. Côm Chiên Cá Mặn
    GHS 14.39
   • Spicy
    501. Côm Chiên Gà Thái Lan
    GHS 14.39
   • Spicy
    502. Côm Chiên Tôm Thái Lan
    GHS 14.39
   • 503. Côm Chiên Đặc Biệt
    GHS 14.39
   • 504. Mì Xào Dòn Đồ Biển Thâp Cẩm
    GHS 14.39
   • 505. Mì Xào Dòn Tôm Và Rau Cải
    GHS 14.39
   • 506. Mì Xào Dòn Bò Và Rau Cải
    GHS 14.39
   • 507. Hủ Tiếu Xào Đồ Biển Thâp Cẩm Áp Chảo
    GHS 14.39
   • 509. Hủ Tiếu Xào Bò Rau Cải Áp Chảo
    GHS 14.39
   • 510. Hủ Tiếu Xào Tôm, Gà, Rau Cả
    GHS 14.39
   • Spicy
    511. Gà Xào Hột Điều, Ớt Xanh, Ớt Đỏ, Khỗm
    GHS 14.39
   • Spicy
    512. Bò Xào Tiêu, Củ Hành, Ớt Xanh, Ớt Đỏ
    GHS 15.54
   • 514. Côm Cà Tím Xào Tôm
    GHS 14.39
   • 515. Côm Cà Tím Xào Tôm Và Gà
    GHS 14.39
   • 516. Côm Nấm Xào Gà
    GHS 14.39
   • 517. Côm Nấm Xào Tôm
    GHS 14.39
   • Spicy
    520. Côm Gà Xào Càri
    GHS 14.95
   • Spicy
    520A. Côm Gà Xào Càri Và Măng, Cà Tím, Bông Cải
    GHS 15.50
   • Spicy
    521. Pad Thái Tôm Và Gà
    GHS 14.95
   • Spicy
    522A. Pad Thái Bò
    GHS 14.95
   • Spicy
    523. Bún Xào Tôm Và Xá Xíu (Singapore)
    GHS 14.95
   • Spicy
    524. Bún Xào Gà Và Xá Xíu (Singapore)
    GHS 14.95
   • Spicy
    525. Mì Udon Xào Tôm Gà Ớt Xanh Đỏ, Bok Choy
    GHS 14.95
   • 508. Hủ Tiếu Xào Tôm, Rau Cải Áp Chảo
    GHS 14.39
   • 513. Côm Cà Tím Xào Gà
    GHS 14.39
   • 518. Côm Nấm Xào Tôm Và Gà
    GHS 14.39
   • 519. Côm Bò Lúc Lắc
    GHS 15.54
   • Spicy
    522. Pad Thái Đồ Biển
    GHS 14.95
  • Vegetarian
   • Spicy
    600. Đâu Hủ Xào Xã Ớt Và Bông Cải
    GHS 13.95
   • 603. Hủ Tiếu Chay
    GHS 11.60
   • 604. Côm Chiên Chay Xào Đâu Hủ
    GHS 13.95
   • 605. Phở Chay
    GHS 11.60
   • 606. Hủ Tiếu Xào Chay
    GHS 13.95
   • spicy and vegetarian.
    609. Pad Thái Chay
    GHS 13.95
   • 601. Chả Giò Chay
    GHS 5.70
   • 602. Gỏi Cuỗn Chay
    GHS 5.70
   • Spicy
    607. Côm Cà Tím Xào Đâu Hủ
    GHS 13.95
   • 608. Côm Bông Cải Xào Nấm & Xào Đâu Hủ
    GHS 13.95
   • 610. Canh Chua Chay
    GHS 14.70
   • 611. Bún Chả Giò Chay
    GHS 11.10
   • Spicy
    612. Côm Đâu Hủ Xào Càri Và Măng, Cà Tím, Bông Cải
    GHS 14.95
  • Fruit Milkshakes
   • 806. Sinh Tỗ Xoài
    GHS 5.95
   • 798. Sinh Tỗ Dừa
    GHS 5.95
   • 799. Sinh Tỗ Mãng Cầu
    GHS 5.95
   • 800. Sinh Tỗ Sầu Riêng
    GHS 5.95
   • 801. Sinh Tỗ Mít
    GHS 5.95
   • 802. Sinh Tỗ Cà Rỗt
    GHS 5.95
   • 804. Sinh Tỗ Cà Chua
    GHS 5.95
   • 805. Sinh Tỗ Bô
    GHS 5.95
   • 808. Sinh Tỗ Sa-bô-chê
    GHS 5.95
   • 809. Sinh Tỗ Dâu
    GHS 5.95
  • Beverages
   • 777. Green Milk Tea With Tapioca Pearls
    GHS 5.95
   • 778. Coffee With Condensed Milk
    GHS 5.70
   • 785. Sođa Chanh Tưôi
    GHS 5.30
   • 794. Chè Ba Màu
    GHS 6.60
   • Cafe Frappe
    GHS 6.95
   • Matcha Frappe
    GHS 6.95
   • 777. Lychee Jelly
    GHS 5.95
   • 779. Coffee Without Condensed Milk
    GHS 5.40
   • 780. Grass Jelly and Soya Bean
    GHS 2.70
   • 781. Iced Tea
    GHS 2.70
   • 782. Soft Drinks
    GHS 2.25
   • 783. Nước Đá Chanh Tưôi
    GHS 5.30
   • 784. Nước Đá Chanh Muỗi
    GHS 5.30
   • 786. Sođa Chanh Muỗi
    GHS 5.30
   • 787. Sođa Sữa Hột Gà
    GHS 5.30
   • 788. Sođa Xí Muội
    GHS 5.30
   • 790. Nhãn Nhục
    GHS 5.30
   • 791. Thạch Chè
    GHS 5.30
   • 792. Thạch Nhãn
    GHS 5.30
   • 793. Sưông Sa Hột Lựu
    GHS 6.50
   • 797. Dừa Xiêm
    GHS 5.30
  • Desserts
   • 913. Kem Dâu
    GHS 5.10
   • 917. Kem Xoài
    GHS 5.10
   • 918. Kem Đậu Đỏ
    GHS 5.10
  • Favourites
   • 101. Chả Giò
    GHS 5.94
   • 106. Gỏi Cuỗn Tôm
    GHS 4.56
   • 108. Gỏi Xoài
    GHS 11.70
   • 521. Pad Thái Tôm Và Gà
    GHS 14.39
   • 482. Côm Gà Nướng, Bò Nướng
    GHS 14.50
  Spend CA$15, Save CA$3