SECEPATNYA
ke

Polka Polish Restaurant

$$ • Polish
Opens on Wednesday