Rustic Canyon

$$ • New American • Salads • Seafood • Desserts

Pogledaj vrijeme dostave i naknadu za rezervaciju. 

1119 Wilshire Blvd, Santa Monica, California 90401    Više informacija

Otvara se u 5:30 PM